Без рубрики Новини

Новий он-лайн симулятор “Спокусник” з реальними подарунками за участь

Альянс Громадського Здоров’я запустив новий он-лайн симулятор з реальними подарунками за участь.

Про правила участі та подарунки нижче:

Правила Програми мотивації для гравців профілактичної гри-симулятора «Спокусник»

1. Основні поняття та терміни

1.1. «Верифікація Учасника» – це перелік документів, які надає Учасник для ідентифікації його як Учасника Програми, а також з метою визначення його права на отримання винагород (мотиваційних товарів).

1.2. «Винагорода» означає мотиваційний товар, визначений Організатором. Перелік винагород визначений у окремому Розділі 7 даних Правил.

1.3. «Згода учасника» – формуляр, окремий документ (у т.ч. електронний), що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником, у результаті заповнення та підписання якого особа підтверджує ознайомлення із Програмою та дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати й обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних. Підписаний (у т.ч. електронно) особою та отриманий Організатором документ є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі в Програмі).

1.4. «Організатор Програми» – організація, що володіє винятковими правами управління та розвитку Програми, та її уповноважені представники.

1.5. «Пакети мотиваційних товарів» – це набори, що складаються із визначеної кількості товарів певної вартості, яка зростає із зростанням встановлених індикаторів для виконання Учасниками. Перелік пакетів та їх складових наведений у Розділі 7 даних Правил.

1.6. «Програма мотивації для гравців профілактичної гри-симулятора» (далі Програма) – комплекс взаємовідносин та правил, в результаті виконання яких Учасник має право отримати винагороди (мотиваційні товари) на відповідних умовах.

1.7. «Проект «HealthLink» – проект із «Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні» (HealthLink) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що реалізується спільно МБФ «Альянс громадського здоров’я» та БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».

1.8. «Профілактична гра-симулятор «Спокусник» – це онлайн-гра, яка знаходиться за посиланням: http://spokusnyk.org.ua та передбачає залучення клієнтів (ЧСЧ) до програм із профілактики ВІЛ-інфекції та гепатиту.

1.9. «Учасник Програми» – особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил.

1.10. ЧСЧ – чоловіки, які мають статеві відносини із чоловіками; клієнти, гравці представники однієї із ключових груп ризику.

2. Організатор Програми

2.1. Організатором Програми є МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Адреса Організатора: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.24, корпус А, 2-и поверх; тел. +38(044) 490 54 85.

3. Участь у Програмі

3.1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України. Учасниками Програми є: фізичні особи, які відповідають усім наступним умовам:
а) представники ЧСЧ-спільноти, які ідентифікують себе, як ЧСЧ;
б) зареєстровані гравці профілактичної гри-симулятора;
в) гравці, які отримали відповідну кількість балів протягом гри та мають підтвердження у вигляді електронного листа.

3.2. Про умови Участі у Програмі можна дізнатися в Організатора за вказаною адресою та телефоном (п.2.1.), а також на офіційному сайті Організації (http://aph.org.ua) та її партнерів та/або офіційній сторінці Організації та її партнерів у мережі Facebook

4. Інформування про Програму та персональні дані Учасника

4.1. Кожен Учасник підтверджує ознайомлення із Програмою та дає згоду на участь у Програмі за формою, що наведена у Додатку 1. Дана форма може бути електронною. Тоді Учасник повинен надати свою згоду в електронному форматі.

4.2. Підписана особою форма (у т.ч. електронно), наведена у Додатку 1, засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у даному документі, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, у т.ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам із метою їх обробки, у тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Документ (Додаток 1) не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Підписаний документ також засвідчує згоду особи з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Учасник зобов’язаний надавати точні та достовірні дані при заповненні документу, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

4.3. Дані Учасника, що вказані в документі (Додаток 1), є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора, у т.ч. треті особи, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства України.

5. Права та обов’язки Організатора Програми

5.1. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми.

5.2. Організатор має право відмовити Учаснику у видачі винагороди (мотиваційних товарів) за таких обставин:
– видача одного із пакетів винагороди Учаснику, який вже отримав раніше 3 пакети винагород (різні або однакові) (оскільки Учасник може отримати лише 3 пакети винагород протягом строку дії Програми);
– будь-яка обґрунтована підозра в зловживаннях із боку Учасника щодо його участі в Програмі;
– відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
– надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в документі (Додаток 1).
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають у результаті таких дій.

5.3. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та даних Правил.

5.4. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за ненадходження такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

6. Права та обов’язки Учасника

6.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

6.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також припинити обробку даних через надані Організатором канали комунікації або відмовитись від участі у Програмі.

6.3. Учасник надає Організаторові, або Партнеру Програми від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

6.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вище переліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

7. Порядок участі у Програмі

7.1. Метою Програми є залучення нових ЧСЧ-клієнтів до послуг із профілактики ВІЛ-інфекції.

7.2. Строк дії Програми: з 01.10.2020 по 30.09.2021.

7.3. Програма діє в усіх регіонах України.

7.4. При досягненні визначених балів (Додаток 2) – Учасник Програми отримує винагороду (пакет мотиваційних товарів), що відповідає досягнутим показникам. Показники гри кожного Учасника направляються на вказану ним електронну адресу автоматично.

7.5. Програма містить 3 пакети винагороди для кожної кількості отриманих балів, що наведені у Додатку 2.

7.6. Результативність кожного Учасника розраховується в кінці проходження гри. Результати автоматично відправляються на електронну пошту Учасника.

7.7. Організатор залишає за собою право вносити зміни до графіку підведення підсумків Програми та передачі винагороди Учаснику.

7.8. Форма подачі списків Учасників для винагородження (а також приклад заповнення даної форми) наведена к Додатку 3.

7.9. Система мотивації включає пакетну винагороду, що складається із 3 (трьох) пакетів мотиваційних товарів, вартість та наповнення яких зростає зі збільшенням досягнутих результатів Учасниками (Додаток 2).

7.10. Наповнення пакетів мотиваційних товарів наведене нижче:

Пакет мотиваційних товарів Складові товари пакету
Пакет №1 Сумка-шопер
Стікер-пак
Презервативи/лубриканти
Пакет №2 Сумка-шопер
Стікер-пак
Презервативи/лубриканти
Тату-пак
Пакет №3 Сумка-шопер
Стікер-пак
Презервативи/лубриканти
Тату-пак
Термочашка

7.11. Винагорода є обмеженою. Це означає, що Учасник може отримати не більше трьох пакетів за період реалізації Програми. Пакети можуть бути різними або однаковими, але їх кількість не має бути більшою за три пакети.
8. Отримання винагороди Учасниками

8.1. Організатор Програми самостійно визначає перелік винагород та спосіб їх отримання Учасниками. Кількість та асортимент винагород може змінюватись.

8.2. Для отримання винагороди Учасник Програми, який підлягає винагородженню, звертається у 30-денний строк до Організатора Програми за телефоном або за адресою.

8.3. Учасник Програми має право на отримання винагороди від Організатора в офісі одного із партнерів Організатора за адресою:

ГО “Альянс Глобал”, м.Дніпро, вул.Жуковского, буд.1.
ЗОБФ “Гендер Зед”, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 86Б, офіс 44.
ГО “Істок”, м.Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 56.
ГО “Альянс Глобал”, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 62Б.

8.4. Учасник Програми має право на отримання винагороди від Організатора поштою (Організатор самостійно визначає партнера-перевізника для доставки винагороди Учасникам). Доставка винагороди здійснюється за рахунок Учасника Програми.

8.5. Організатор здійснює відправлення винагороди поштою (у разі бажання Учасника Програми) протягом 14 календарних днів з дня отримання запиту від Учасника на отримання винагороди.

8.6. Організатор має право змінити терміни, час передачі подарунку, повідомивши про це Учасника Програми в розумні терміни усно за номером мобільного телефону або електронною поштою.

8.7. Видача винагороди Учаснику здійснюється лише за умови пред’явлення ним наступних документів:
– Електронний лист із кількістю отриманих балів.
– Інший пакет документів, рекомендований до подання консультантом Програми.

8.8. Згідно умов чинного Податкового кодексу, заохочення Учасників у вигляді цінних подарунків є додатковим благом, яке надається в негрошовій формі та підлягає оподаткуванню ПДФО за умови, якщо їх вартість перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), тому Організатор виступає Податковим агентом для учасників Програми і відображає у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за формою № 1ДФ.

8.9. У разі відмови Учасника Програми від отримання подарунку, згідно з умовами цієї Програми Учасник не має право вимагати від Організатора будь-якої компенсації.

9. Інші умови

9.1. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, які надаються.

9.2. Організатор не несе відповідальності за винагороди після їх одержання Учасником Програми.

9.3. Отримання подарунку Учасником Програми означає повну його згоду зі всіма умовами наведеного Положення про проведення Програми.

9.4. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила. Повідомлення про доповнення або зміни Правил буде здійснено на офіційному сайті Організації та/або офіційній сторінці в Facebook.

9.5. Результати Програми є остаточними та оскарженню не підлягають.

Про автора

АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ

АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ